Els objectius del festival

El FITI busca els següents objectius:

  • Reivindicació de la diferència com element enriquidor i valoratiu de la diversitat.
  • Integra’t – Integra’ns. Que la societat integri a les persones amb diversitat funcional com a ciutadania de ple dret. També anhelem que la resta de la ciutadania sigui partícip de la seva realitat i dels seus somnis.
  • L’Art territori d’igualtat. L’art ens permet l’acceptació de la diferència i la manifestació de les capacitats diverses. També ens dóna més visibilitat i apoderament com a col·lectiu
  • Promoure artísticament a col·lectius amb diversitat funcional i valorar la seva aportació al camp de les arts escèniques.
  • Promoure l’art i la diversitat a l’àrea educativa, sensibilitzant a alumnes de instituts i escoles.