L’Art no entén de diferències!!

L’art és el nostre escut per afrontar els esdeveniments que ens debiliten com a persona i com a societat. Les arts escèniques segueixen sent el vehicle de sortida cap a una millora de la nostra qualitat de vida.

El FITI retorna als escenaris amb força i esperança, tot enfortint o consolidant les arts inclusives i per a tothom, donant sortida a les noves propostes de creadores i creadors que cada dia lluiten per aconseguir una veritable igualtat de condicions.

L’exercici de les d’arts escèniques ens permet mostrar, aclarir, expressar, denunciar, i en definitiva, que cada artista pugui provocar un impacte en la comunitat. Transformar les barreres mentals i socials, les estructures de poder, i donar pas a la inclusió i participació igualitària de les persones amb diversitat funcional.

Des del punt de vista de la creació, totes les persones tenen dret d'ésser artista i fer art de manera activa i conscientment. Amb el lema, “L’art no entén de diferències” reivindiquem la idea de la democratització de les arts i dels espais culturals.

La llibertat d’expressió i de pensament no depèn de la condició en l’individu, sino que neix a partir de les seves vivències, de les seves alegries i del seu propi patiment. Partint des d'aquest punt, el FITI d’enguany vol oferir un espectacle professional i de qualitat, capaç d’emocionar i sorprendre, com qualsevol altre, però sobretot capaç d’inspirar i fer reflexionar. Aquesta cita amb l’art i la (dis)capacitat vol sensibilitzar respecte de les capacitats de les persones des d’un punt de vista diferent, no des de la compassió sinó des de l’admiració, tot destacant el talent, l’empenta i la professionalitat de les seves actuacions. És el moment de trencar amb les postures paternalistes que sovint trobem en l’àmbit de la diversitat funcional.

Quan l’art s’allibera i conviu amb el poble, podem dir que l’art no entén de diferències.